Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XXXII заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 27 апреля 2016 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine.
2. Kohtla-Järve linna aukodaniku nimetuse omistamine.
3. Kohtla-Järve linna 2016. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine.
4. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 127 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine.
5. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine.
6. Riigivara tasuta võõrandamise või kasutamiseks andmise taotlemine.

+ Dokumendid