Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XXI заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 29 апреля 2015 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Linna valimiskomisjoni moodustamine.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. mai 2013. a määruse nr 172 “Kohtla-Järve linna eelarve strateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord“ muutmine.
3. Sotsiaaleluruumi staatuse kehtetuks tunnistamine.
4. Projekti „Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine“ kinnitused.

+ Dokumendid