Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты X заседания XIX созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 25 апреля 2018 года в 15.00 в зале заседаний городского собрания.
 
1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. novembri 2016. a määruse nr 131 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“ muutmine.
2. Kinnistu Ahtme mnt 16 võõrandamine avaliku enampakkumise korras.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2018. a eelarve muudatuste kinnitamine.
 
+ Dokumendid