Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XIII заседания XIX созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 29 августа 2018 года в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus“ muutmine. I lugemine.
2. Linna valimiskomisjoni moodustamine.
3. Kohtla-Järve linna aasta parimate sportlaste ja sportmängude võistkonna valimise ja toetamise kord.
4. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta koolivaheajad.
5. Osaühingu BALTRARITEET omandis oleva kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega Kohtla-Järve linna kasuks.
6. Ülevaade Kohtla-Järve linna teede remondist 2018. aastal.

+ Dokumendid