Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XXXVI заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 31 августа 2016 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määruse nr 72 „Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ muutmine.
2. Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli 2016/2017. õppeaasta koolivaheajad .
3. Kinnisvara omandamine.
4. Pädevuse delegeerimine.
5. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 127 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. märtsi 2015. a määruse nr 63 „Kohtla-Järve Aasta Ema konkursi kord“ muutmine.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. märtsi 2015. a määruse nr 64 „Kohtla-Järve Aasta Isa konkursi kord“ muutmine.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. märtsi 2015. a määruse nr 65 „Kohtla-Järve Aasta Suurpere konkursi kord“ muutmine.
9. Vastus arupärimisele.
10. Vastus arupärimisele.

+ Dokumendid