Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Детальная планировка

Информация на эстонском языке


Detailplaneeringu eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel.

Planeerimise põhimõte ei ole kellegi ehitamise soovi tingimusteta legaliseerimine planeeringu kaudu, vaid tagada, et kellegi ehitamise soovi realiseerimisel ka tema naabrite huvid ning linna arengu vajadused ja põhimõtted oleksid ka arvestatud.

Planeerimisseaduse §9 lõige 1 kohaselt koostatakse detailplaneering lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks linna territooriumi osa kohta.

Kui isik (huvitatud isik) soovib mingil maal midagi ehitada, saab ta teha seda ainult sellisel viisil nagu detailplaneeringuga on määrataud.

Planeerimisseaduse §10 lg 1 kohaselt võib igaüks teha planeeringu algatamise ettepaneku, kuid see peab olema põhjendatud ja vastuvõetav.


On valminud Lõuna ja Põhja mikrorajoonide detailplaneeringu eskiis

Dokumendid  
Dokumendid 9,32 MB


Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneering
(avalikul väljapanekul 21.11.2011 – 04.12.2011.)

Dokumendid  
Dokumendid


Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Pargitaguse 8 detailplaneering
(avalikul väljapanekul 17.10.2011 – 30.10.2011.)

Dokumendid  
Dokumendid 1,2 MB


Kohtla-Järve Tööstuspargi detailplaneering
(avalikul väljapanekul 12.09.2011 – 25.09.2011)

Dokumendid  
Dokumendid 17,85 MB


Jõhvi-Tammiku jalg- ja jalgratta tee detailplaneering
(avalikul väljapanekul 08.09.2011 – 06.10.2011 )

Dokumendid  
Dokumendid 29,89 MB


Ahtme mnt 27a maaüksuse osale detailplaneering:

Dokumendid  
Seletuskiri PDF 0,3 MB
Kaardid
Menetlusdokumendid PDF 12 MB
Põhijoonis PDF 0,7 MB


Valli tn 2 ja Valli tn 4 kruntide vahelise maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering:

Dokumendid  
Seletuskiri PDF 0,7 MB
Kaardid
Menetlusdokumendid PDF 8,9 MB
Põhijoonis PDF 0,9 MB


Ahtme linnaosa Ahtme veehaarde detailplaneering:

Dokumendid  
Seletuskiri PDF 0,2 MB
Kaardid
Menetlusdokumendid PDF 2,5 MB
Põhijoonis PDF 0,6 MB


Järve linnaosa Lõuna veehaarde detailplaneering:

Dokumendid  
Seletuskiri PDF 0,2 MB
Kaardid
Menetlusdokumendid PDF 2,9 MB
Põhijoonis PDF 0,4 MB