Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты VI заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 18 декабря 2013 г. в 14.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2013. a eelarve muudatuste kinnitamine. 
2. Kohtla-Järve linna Sompa, Kukruse ja Oru linnaosade soojuse doteerimise kord.
3. Kinnistu Katse tn 3 võõrandamine alandatud hinnaga eelläbirääkimisega pakkumise korras.

+ Dokumendid