Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XLIII заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 21 декабря в 13.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna 2016. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine.
2. Kohtla-Järve linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine. I lugemine.
3. Õppe- ja kasvatustegevuse keel Kohtla-Järve linna lasteasutustes.
4. Bussi kasutusrendilepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine. 
5. Maamaksuseaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine.
6. Kohtla-Järve linna kohalike teede nimekiri.

+ Dokumendid