Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты V заседания XIX созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 20 декабря 2017 года в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna 2017. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine.
2. Kohtla-Järve linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine. I lugemine.
3. Audiitori määramine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete tasu määramine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. novembri 2016. a määruse nr 131 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“ muutmine.
6. Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
7. Sihtasutuse Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Fond tegevuse lõpetamine.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogusse.
9. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoolekogusse.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi hoolekogusse.
11. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogusse.
12. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoolekogusse.
13. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hoolekogusse.
14. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogusse.
15. Kohtla-Järve linna jäätmekava 2018-2022 vastuvõtmine.
16. Linnavara valitsemise kord.
17. Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine.
18. Kohtla-Järve linna kohalike teede nimekiri.
19. Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu muutmine.
20. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2017. a eelarve muudatuste kinnitamine.
21. Kohtla-Järve linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse.
22. Kohtla-Järve linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.

+ Dokumendid