Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты VII заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 29 января 2014 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna esindajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.
2. Kohtla-Järve linna aukodaniku tiitli omistamine.
3. Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstav tasu ja selle maksmise kord.
4. Audiitori määramine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. märtsi 2013. a määruse nr 163 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“ muutmine.
6. Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord.
7. Riigigümnaasiumi asukoha määramine.
8. Toimetulekutoetuse vahendite ülemineva jäägi kasutamise kord.
9. Kohtla-Järve linna ehitusmäärus.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse „Kohtla-Järve linna Rahvapargi detailplaneeringu kehtestamine“ osaline kehtetuks tunnistamine.
11. Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. detsembri 2011. a otsuse nr 212 „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ahtme mnt 27a maaüksuse osale detailplaneeringu kehtestamine“ tühistamine.


+ Dokumendid