Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XXIX заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 27 января 2016 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna 2016. aasta eelarve kinnitamine.
2. Määruse kehtetuks tunnistamine.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hoolekogusse.
4. Projektis „Järve tööstuspargi juurdepääsu renoveerimine (Ehitajate tn osas)“ osalemine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määruse nr 67 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine.
6. Pädevuse delegeerimine.
7. Aruanne hariduse- ja kultuurikomisjoni tööst.
8. Aruanne revisjonikomisjoni tööst.
9. Aruanne sotsiaalkomisjoni tööst.
10. Aruanne eelarvekomisjoni tööst.

+ Dokumendid