Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XLIV заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 31 января в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Laenu võtmine.
2. Kohtla-Järve linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine.
3. Määruse kehtetuks tunnistamine.
4. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Pärna tn 49 kinnistu, Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneeringu algatamine.
5. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Pärna tn 49 kinnistu, Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
6. Keskkonnaministrilt loa taotlemine munitsipaalomandisse antud maa võõrandamiseks.
7. Keskkonnaministrilt loa taotlemine munitsipaalomandisse antud maa  võõrandamiseks.
8. Kinnisomanditest loobumine.
9. Sotsiaaleluruumi staatuse kehtetuks tunnistamine.
10. Sotsiaaleluruumi staatuse kehtetuks tunnistamine.
11. Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a otsuse nr 22 „Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine.
12. Noorsoo- ja spordikomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst.
13. Eelarvekomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst.

+ Dokumendid