Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты VI заседания XIX созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 11 января 2018 года в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Matusetoetuse maksmise kord.
2. Asendus- ja järelhooldusteenusele suunamise ning rahastamise kord Kohtla-Järve linnas.
3. Kohtla-Järve linna jäätmekava 2018-2022 vastuvõtmine.
4. Liiklusseaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine.

+ Dokumendid