Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Ярвеская часть города

Информация на эстонском языке

Dokumendid  
Seletuskiri PDF 3,6 MB
KSH aruanne PDF 18 MB
Kaardid
Maakasutus PDF 3,4 MB
Soojus- ja gaasitrassid PDF 2,0 MB
Kanalisatsioon PDF 2,1 MB
Veetrassid PDF 2,0 MB
Elektrivarustus ja sideliinid PDF 3,9 MB
Tänavavalgustus PDF 1,1 MB
Miljööväärtuslikud alad PDF 1,5 MB
Üldkasutatavate hoonete maa PDF 2,4 MB 
Spordirajatiste maa PDF 2,3 MB
Maavarad ja altkaevandatud alad PDF 1,8 MB
Kavandatav tööstuspark PDF 2,5 MB
Mürakaart (päev) PDF 1,6 MB
Mürakaart (öö) PDF 1,4 MB
Piirimuudatuste ettepanekud PDF 1,1 MB