Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XXIII заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 17 июня 2015 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Määruse kehtetuks tunnistamine.
3. Kohtla-Järve Järve linnaosas Pärna tn 34 kinnistut koormava hoonestusõiguse lõpetamine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a otsuse nr 22 „Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine.

+ Dokumendid