Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроект L заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Внеочередное заседание состоится 14 июня 2017 г. в 14.30 в зале заседаний городского собрания.

1. Valimisringkonna moodustamine ja volikogu liikmete arvu määramine.

+ Dokumendid