Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты LI заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 21 июня в 12.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
2.  Sõltuva üksuse poolt võetava kohustuse tagamiseks nõusoleku andmine.
3. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 vastuvõtmine. I lugemine.
4. Kinnisomanditest loobumine.
5. Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu tegevuse lõpetamine.
6. Määruse kehtetuks tunnistamine.
7. Kohtla-Järve linna koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine.
8. Kohtla-Järve linna huvikooli õpetaja töötasu alammäära kehtestamine.
9. Määruste kehtetuks tunnistamine.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määruse nr 67 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine.
11. Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine.

+ Dokumendid