Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XII заседания XIX созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 20 июня 2018 года в 12.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine. I lugemine.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. novembri 2016. a määruse nr 131 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“ muutmine.
4. VKG Transport AS omandis oleva hoonestusõiguse koormamine isikliku kasutusõigusega Kohtla-Järve linna kasuks.
5. Kinnistu Pärna tn 47 võõrandamine.

+ Dokumendid