Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Услуги

puurkaevude puurimise taotluste läbivaatamine
keskkonnakomplekslubad taotluse läbivaatamine
välisõhku saastelubad taotluse läbivaatamine
vee erikasutamislubad taoluse läbivaatamine
jäätmelubad taotluse läbivaatamine
keskkonnamõju hindamise (keskkonnamõju strateegilise hindamise) läbivaatamine