Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

 Кукрузская и Оруская части города

Информация на эстонском языке

Dokumendid  
KSH aruanne PDF 13 MB
Oru linnaosa üldplaneeringu eskiisi seletuskiri PDF 3,5 MB
Kukruse linnaosa üldplaneeringu eskiisi seletuskiri PDF 2,7 MB
Oru ja Kukruse linnaosade üldplaneeringute protsessi ja planeeringute KSH aruanne PDF 10,5 MB
Kaardid  
Oru maakasutus PDF 0,9 MB
Oru soojus PDF 0,4 MB
Oru vesi ja kanalisatsioon PDF 0,4 MB
Kukruse maakasutus PDF 0,9 MB
Kukruse soojus PDF 0,3 MB
Kukruse vesi ja kanalisatsioon PDF 0,2 MB
Kukruse tänavavalgustus PDF 0,3 MB