Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XXII заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 27 мая 2015 г. в 13.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna aukodaniku tiitli omistamine.
2. Kohtla-Järve linna põhimäärus. I lugemine.
3. Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus.
4. Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel.
5. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 2015/2016. õppeaasta koolivaheajad.
6. Projekti „Tammiku – Ahtme kergliiklustee rajamine“ kinnitused.
7. Projekti „Ahtme – Vana Ahtme kergliiklustee rajamine“ kinnitused.
8. Vastamine arupärimisele.
9. Vastamine arupärimisele.
10. Rahvakohtunikukandidaatide valimine. 

+ Dokumendid