Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроект XLVIII заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 4 мая 2017 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna ja Vaivara valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine.
2. Kohtla-Järve Viivikonna linnaosana (Viivikonna ja Sirgala) määratud territooriumi  elanike küsitluse tulemuste kinnitamine.
3. Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta arvamuse esitamine.

+ Dokumendid