Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XLIX заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 31 мая в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1.Ühistranspordikeskuse moodustamisel osalemine.
2.Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. veebruari 2014. a määruse nr 20 „Kohtla-Järve linna avalikel bussiliinidel sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine.
3.Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kalevi tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
4.Ehitise aadressil Järveküla tee 65b Järve linnaosas peremehetuks tunnistamine.

+ Dokumendid