Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XLVI заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 29 марта в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

• Määruste kehtetuks tunnistamine.
• Määruse kehtetuks tunnistamine.
• Lastekaitseseaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine.
• Digiseadmete  kasutusrendilepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine.
• Kurtna Noortelaager kinnistu võõrandamine avaliku enampakkumise korras.

+ Dokumendid