Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроект XLI заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 3 ноября 2016 г. в 13.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 22. juuni 2016. a otsuse nr 170 „Hoone aadressil Kalevi tn 33 lammutamiseks toetuse taotlemine“ muutmine

+ Dokumendid