Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты IV заседания XIX созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 29 ноября 2017 года в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord.
2. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi riigieelarve vahendite ümberjaotus.
3. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi riigieelarve vahendite ümberjaotus.
4. Määruse kehtetuks tunnistamine.
5. Projektis „Kohtla-Järve Järve linnaosa alakasutatud ala taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku arendamise kaudu I etapp“ osalemine.

+ Dokumendid