Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XV заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 29 октября 2014 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Pangalaenu võtmine sildfinantseerimiseks.
2. Kohtla-Järve linna 2014. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. märtsi 2013. a määruse nr 163 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“ muutmine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoolekogusse.

+ Dokumendid