Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XXVI заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 28 октября 2015 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. mai 2014. a määruse nr 32 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine. 
3. Kohtla-Järve linna 2015. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine.
4. Audiitori määramine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a otsuse nr 22 „Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine.

+ Dokumendid