Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XIV заседания XIX созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 26 сентября 2018 года в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1.    Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord.
2.    Kohtla-Järve linna 2018. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine.
3.    Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord.
4.    Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine.
5.    Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord.
6.    Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord.
7.    Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele ühistranspordiseaduse muutmiseks.
8.    Määruse kehtetuks tunnistamine.

+ Dokumendid