Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XXXIX заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 28 сентября 2016 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 kinnitamine.
2. Vastus arupärimisele. 
3. Vastus arupärimisele. 
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekogusse.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi hoolekogusse.
6. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
7. Projekti „Ahtme mnt kergliiklustee rajamine“ kinnitused.
8. Linnapea valimine.

+ Dokumendid