Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты LIII заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 20 сентября 2017 года в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 vastuvõtmine.
2. Kohtla-Järve linna koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine.
3. Kohtla-Järve linna  huvikooli õpetaja töötasu alammäära kehtestamine.
4. Määruse kehtetuks tunnistamine.
5. Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamine.
6. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule.
7. Jaoskonnakomisjonide moodustamine.
8. Projektis „Kohtla-Järve linna põhikoolivõrgu korrastamine“ osalemine.
9. Vastamine arupärimisele.
10. Vastamine arupärimisele.
11. Vastamine arupärimisele.
12. Vastamine arupärimisele.
13. Vastamine arupärimisele.

+ Dokumendid