Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты VIII заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 19 февраля 2014 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna 2014. aasta eelarve kinnitamine.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoolekogusse .
3. Kohtla-Järve linna üldplaneeringute ülevaatamise algatamine ja ülevaatamise kava kinnitamine.
4. Kohtla-Järve linna avalikel bussiliinidel sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad.
5. Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord.
6. Sotsiaaleluruumi staatuse kehtetuks tunnistamine.
7. Vastamine arupärimisele.
8. Vastamine arupärimisele.

+ Dokumendid